Hoe data en de menselijke maat wel kunnen matchen

Opgaven beginnen bij de mensen die de problemen van deze opgave ervaren en de uitdagingen zien: de eindgebruiker. Zij zijn de experts over het vraagstuk en bieden een schatkist aan informatie van ervaringen, observaties en meningen. Door de informatie van al deze mensen te verzamelen ontstaat er een speelveld van de opgave met verschillende spelers, rollen, afhankelijkheden, regels en verwachtingen. Met een overzicht van het speelveld wordt pas duidelijk waar de mogelijkheden liggen om een opgave in beweging te krijgen.

Maar voordat je überhaupt aankomt op dit punt, moet eerst al deze informatie worden opgehaald. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Persoonlijke gesprekken kosten veel tijd, sessies worden gedomineerd door de mensen die het meest mondig zijn, en sommige doelgroepen zijn simpelweg moeilijk te bereiken. Met TriMotion zagen we deze uitdaging ook binnen onze opgaven. Gesprekken en creatieve sessies boden waardevolle informatie en draagvlak, maar er werd nog steeds informatie vanuit een grote groep mensen gemist. Uit de vraag hoe we deze groep beter konden betrekken is de Swipe-app ontstaan. Een handige digitale tool die data ophaalt bij de stille meerderheid.

De Swipe-app maakt het mogelijk om op grote schaal mensen te betrekken bij een vraagstuk. Met de visuele en eenvoudig te gebruiken interface kunnen mensen makkelijk, en vaak ook anoniem, hun mening geven. Dit kan in verschillende componenten zoals bijvoorbeeld het tegen elkaar weg swipen van afbeeldingen, het ranken van verschillende ideeën of het pinnen van een opmerkingen op een digitale kaart. De negen componenten van de Swipe-app bieden de mogelijkheid om diverse vragen te stellen en het specifiek te maken voor iedere opgave. De Swipe-app hebben we nu onder andere ingezet op de projecten Baas boven Baas, en Samen Apeldoorn.

Menselijke opgaven vragen om menselijke oplossingen. Bedacht en ontworpen mét de doelgroep die er mee te maken heeft. Hiervoor is persoonlijk contact en sociale verbondenheid nodig. Maar ook data die representatief is voor het groter geheel en informatie die onderbouwt waaróm er voor een bepaalde richting wordt gekozen. Met de Swipe-app willen wij de twee werelden van de menselijke maat en onderbouwde data dichter bij elkaar brengen. Benieuwd hoe de Swipe App gebruikt kan worden? Lees hier de case van Baas boven Baas!

Geschreven door:

Jetse Oude Avenhuis

Deel deze pagina:

TriMotion & Eurus: de verbindende factor tussen inwoner en organisatie

#Contextbewust: openbare ruimte versus technologie. Vloek of zegen?

#Contextbewust: 21e eeuwse vaardigheden