Samen Apeldoorn

Social Design

DE OPGAVE

De gemeente Apeldoorn heeft als doel om voor elke deelbuurt in haar gemeente een Vitaliteitsagenda op te stellen: een meerjarenplan om deelbuurten meer leefbaar te maken voor haar bewoners. Om een effectief plan op te stellen moet je wel weten wat er echt speelt onder bewoners. Maar hoe doe je dat? Met deze vraag kwam de gemeente Apeldoorn bij TriMotion en onze partner Eurus terecht. Samen met Eurus, de gemeente Apeldoorn en verschillende welzijnsorganisaties is een methodiek ontwikkeld waarbij punten voor deze Vitaliteitsagenda recht uit de samenleving komen.

ONZE OPLOSSING

Door middel van een complete online- en offline methodiek onder de noemer ‘Samen Apeldoorn’ worden buurtbewoners geactiveerd om hun mening te geven over hun wijk. Delen van deze methodiek zijn onder andere huis-aan-huisgesprekken, een website met informatie en ideeën-box, ansichtkaarten en een Swipe-app waarbij bewoners digitaal hun mening kunnen geven. Samen met bestaande data van de gemeente Apeldoorn en professionals wordt alle data geanalyseerd en omgevormd tot input voor de Vitaliteitsagenda. Hierbij worden bewoners continu meegenomen in het proces. TriMotion is verantwoordelijk voor het online en offline bereiken van de bewoners en het verwerken en analyseren van de data.

DE IMPACT

Op dit moment zijn er voor een vijftal deelbuurten in Apeldoorn input geleverd voor de vitaliteitsagenda.  En we zijn nog lang niet klaar! Samen met Eurus en de gemeente hopen we de komende tijd meer buurten een stem te kunnen geven om hun eigen wijk of buurt vitaler te maken.

We kunnen niet wachten om te zien hoe in de komende tijd de punten van de verschillende Vitaliteitsagenda’s daadwerkelijk worden toegepast in de buurt!

Team:

Rense Notenboom

Service Designer & Creatief technoloog

Jeroen van der Zande

Service Designer & Webdeveloper

Thijs Oude Avenhuis

Service Designer & Webdeveloper

Service

Social Design

Placemaking
Design Thinking
Ruimtelijke vormgeving
Right to Challenge

HAN Hogeschool - Nederland in transitie

Social Design

Centraal Register Techniek

Business Design

Campagne Baas Boven Baas

Social Design