Betekenisvolle ruimte: Van onbruikbaar naar ontmoetingspunt

Een stad of wijk met lege winkels, een ongezellig plein of verlaten speeltuin. De plekken verliezen hun waarde voor de buurt. De vraag die direct bij ons opkomt; hoe kunnen deze plekken weer van waarde worden? Het geeft namelijk een mega goed gevoel om in te zetten op vooruitgang! Vaak zijn het ideale plekken om als samenleving een stuk dichterbij elkaar te komen en samen te kijken naar de mogelijkheden.

Leven op straat!  

Ruimte krijgt betekenis door te focussen op sociale innovatie en verbeteringen voor eindgebruikers om meer mensen naar een locatie te krijgen. Hierdoor verbeterd de sociale cohesie. Dit wordt gecombineerd met fysieke verandering, bijvoorbeeld door picknicktafels neer te zetten. In de zomer nodigen de tafels uit vaker met buren op straat te eten in plaats van in je eigen achtertuin. Betekenisvolle ruimte richt zich dus op het combineren van ruimtelijke- en sociale vraagstukken. Door deze twee krachten samen in te zetten ontstaan resultaten, die de omgeving een stuk meer leven geven!


‘’ Betekenisvolle Ruimte stelt de wensen en behoeftes van de mensen die er wonen, werken en verblijven centraal ‘’ – Hans Oude Avenhuis   

Welk gevoel je hebt bij een plek is bepalend of je praat over betekenisvolle ruimte. Mensen vinden het van nature fijn om zich ergens thuis te voelen. Vergelijk het met het gevoel van een eigen huis. Als het goed is, is dit een fijne omgeving met veel sociale interactie. Je voelt je hier vrij, veilig en besteed tijd aan hoe het er eruitziet. Dit 'huiskamergevoel' naar de openbare ruimte brengen is een uitdaging. Lukt dit, dan is de kans groot dat sociale problemen afnemen. Iemand met een goed verhaal hierover is David Engwicht. Een innovatieve denker als het gaat over een levendige openbare ruimte. 


Hoe meer kennis, ervaring en creativitieit hoe beter!  Bewoners, overheid, ondernemers en onderwijs worden samengebracht om de antwoorden te vinden op vragen die spelen. Door te luisteren en samen te werken met alle belanghebbenden kom je tot nieuwe ideeën. Dit gebeurt in creatieve cross-overs en ontwerpsessies, waar samen wordt gekeken naar de beste ideeën voor de ongebruikte ruimte. Elk idee is van waarde, mits ze ruimtelijk en sociaal impact hebben op de buurt.

Een proces waarin iedereen mee kan doen is belangrijk om tot goede oplossingen te komen. Zo ontstaan plannen waarin iedereen zich thuis voelt. Vooral bewoners en ondernemers hebben veel kennis over hun eigen buurt. Waarom zou je deze ‘buurt’ experts, thuis op de bank laten zitten? Zij weten juist wat er gevraagd wordt; minder auto’s? Of meer verlichting?

Vooruitgang door flexibiliteit  


Voor ons is het sleutelwoord in het proces; flexibiliteit. Ongebruikte of verwaarloosde ruimte zijn plekken om te experimenteren, te leren en te verbeteren. Geen grootste ontwerpplannen, maar zorgen dat er iets ontstaat. Met oog voor sociaal ondernemerschap en een goede buurteconomie.

Met de opkomende Omgevingswet (2021) neemt de flexibiliteit voor het ontwikkelen van de openbare ruimte toe. Dit betekent onder andere minder wetten en regels en meer ruimte voor initiatieven uit de buurt. 


Een kleurrijke afsluiter  

In Australië is een prachtig schoolvoorbeeld van Betekenisvolle Ruimte en de impact ervan. Dit buurtplein werd binnen no-time omgetoverd van een passage, naar een ontmoetingsplek. Wat alleen kleur al doet! 

Tijd genoeg? kijk het hele filmpje. Het is de moeite waard. Druk, druk, druk? Minuut 4:40 – 6:00 Het resultaat: 247% meer mensen, 190% meer voetverkeer, 0 stoelen gestolen. Een enorme impact voor gebruikers, lokale economie en de sociale cohesie. En dat allemaal met simpele verbeteringen. Dit laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn. 

Met Betekenisvolle Ruimte brengt TriMotion dit alles naar de praktijk. Wie wil dat nou niet!

Liggen er mogelijkheden in uw omgeving, gemeente of buurt? Neem contact op met een van onze Betekenisvolle-Ruimte-Experts, bijvoorbeeld Hans of Nienke!

Hans@TriMotion.nl

Nienke@TriMotion.nl


Benieuwd naar Good Practices?

Betekenisvolle ruimte in Amsterdam 
Buren bouwen de buurt - Gemeente Amsterdam - Fase 1

Betekenisvolle oplossing voor winkelleegstand
Omwonen Binnenstad Hengelo