Ruimtemakers van Pioneering

Leiderschap in innovatie

Business Design

DE OPGAVE

Nederland staat voor de grootste ruimtelijke opgave ooit met complexe uitdagingen op sociaal, ecologisch en technisch gebied. Daar kan niemand meer omheen en toch, zo lijkt het, komen de overheid, het bedrijfsleven, de kennisinstituten en daarnaast ook wijzelf moeilijk in beweging om blijvende maatregelen te nemen die de leefbaarheid van stad en platteland voor nu en toekomstige generaties verzekeren.

ONZE OPLOSSING

Samen met de stichting Pioneering en de Hogeschool Arnhem Nijmegen is het innovatieprogramma Ruimtemakers van Pioneering – Leiderschap in innovatie ontwikkeld. Dit programma is bedoeld voor mensen die ruimte willen vinden voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd samen met anderen willen werken aan actuele vraagstukken. Het programma draait al meerdere jaren voor studenten van de HAN en is nu ook opengesteld voor Saxion studenten en werkende professionals.

DE IMPACT

Actuele vraagstukken vragen om concrete, realiseerbare en schaalbare oplossingen. De impact van de oplossingen wordt gevalideerd met de opdrachtgever en in overleg doorgezet voor verdere ontwikkeling. Met de persoonlijke ontwikkeling is het niet anders. Deelnemers worden uitgedaagd impact te realiseren in hun eigen organisatie.

Meer informatie is te vinden op: https://www.ruimtemakersvanpioneering.nl/

Team:

Hans Oude Avenhuis

Service Designer & Vernieuwer

Maarten Mensink

Service Designer & Creatief designer

Jeroen van der Zande

Service Designer & Webdeveloper

Service

Business Design

Platform ontwikkeling
Serious Gaming
Business Development
Werknemer gedreven innovatie

Interactieve 3D modellen Waste Vision

Storytelling

Het verhaal van Energie van Hengelo

Storytelling

Projection mapping Oldenzaal

Storytelling