Nasdaq - Innovatiedagen

Innovatiedagen voor toekomstbestendige services en diensten.

Business Design

START 

De ontwikkelingen binnen het vakgebied van NASDAQ B-Wise gaan razend snel. Het is dus belangrijk te focussen op services en diensten die toekomstbestendig zijn. De directie wil medewerkers hierin de kans geven hun kennis om te zetten naar innovatieve ideeën voor de toekomst: Werknemer-gedreven-innovatie.

PROCES

TriMotion begeleidde het gehele team in twee innovatiedagen onder de naam ‘Re-inventing tomorrow’. In teams werd aan toekomstbestendige concepten en diensten gewerkt. De medewerkers werden uitgedaagd om open en kritisch te kijken naar bedachte plannen en niet af te gaan op bekende routines. Het inzetten van Service Design Tools en YouLab, ons innovatieplatform, zorgde ervoor dat de processen effectief en zinvol verliepen.

RESULTAAT

De combinatie Service Design Thinking en kennis van de werknemers heeft geleid tot vernieuwende concepten. Medewerkers merkten dat hun mening werd gewaardeerd en dit zorgde voor veel interessante ideeën en wederzijdse waardering. Met de directie, wordt gekeken welke voorstellen geïmplementeerd worden in de dagelijkse loop van zaken. NASDAQ is klaar voor morgen.