HAN Hogeschool - Nederland in transitie

De inrichting van Nederland in de 21e eeuw

Social Design

DE OPGAVE

'De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar' - deze conclusie van het VN klimaatpanel IPCC zijn niet mals. Nederland is als deltagebied extra kwetsbaar. We staan dan ook voor veel grotere en complexere uitdagingen dan destijds de deltawerken na de watersnoodramp van 1953. Reden voor de HAN Hogeschool om TriMotion opdracht te verstrekken voor een verkenning om het deeltijdprogramma van Built Environment structureel te vernieuwen en professionals op te leiden die aan de slag gaan met deze ingewikkelde opgaves. 

ONZE OPLOSSING

Een uitdagende opdracht waarin we, samen met een kernteam van HAN & Civilion docenten, top-down zijn gaan redeneren in plaats van bottom-up. Om te kunnen komen tot een profiel van de nieuwe professional die de competenties heeft ontwikkeld om in zijn omgeving betekenisvolle waarde te creëren. 

Dit filmpje van De Bildung academie symboliseert dit mooi. 

DE IMPACT

De volgende stap is om met het kernteam de organisch ontstane structuur met een mix van kernvakken, vrije keuze thema’s en opdrachten uit de eigen werkomgeving agile uit te werken en te testen met docenten, het werkveld en studenten. Een hele kluif, want inhoudelijk wordt er, net als bij de klimaatdiscussie, zeer verschillend gedacht. 

Zoals bij elke opdracht die we uitvoeren zetten we gamification en creatieve technologie in om met de betrokkenen tot nieuwe inzichten te komen. Over twee jaar moet de nieuwe opleiding op stevige poten staan.

Team:

Hans Oude Avenhuis

Service Designer & Vernieuwer

Jana Simmelink

Service Designer & Storyteller

Jetse Oude Avenhuis

Service Designer & Concept Designer

Jeroen van der Zande

Service Designer & Webdeveloper

Rense Notenboom

Service Designer & Creatief technoloog

Nienke Goossen

Service Designer & Social Designer

Service

Business Design

Platform ontwikkeling
Serious Gaming
Business Development
Werknemer gedreven innovatie

Centraal Register Techniek

Business Design

Campagne Baas Boven Baas

Social Design

Burgerpark het Weusthag

Social Design