Buurt aan Zet

De Echte Verbinders (TriMotion en Eurus) starten Pilot ‘Buurt aan Zet’ in de Wijk De Horsten, Apeldoorn.

Social Design

De opgave

In Apeldoorn, in de wijk De Horsten, heeft de gemeente actief stappen ondernomen om de betrokkenheid van bewoners en relaties in de wijk te vergroten. Om dit initiatief te realiseren werden Eurus en TriMotion (www.echte verbinders.nl) ingeschakeld om een pilot te starten.

Onze oplossing

Eurus en TriMotion hebben Asset Based Community Development (ABCD) toegepast om duurzame groei in de buurt te stimuleren. De focus lag op het versterken van buurtcontacten en het opbouwen van gemeenschappen op basis van bestaande krachten. Eurus richtte zich op burgerparticipatie en community building, terwijl TriMotion verantwoordelijk was voor communicatie, storytelling en zichtbaarheid, inclusief monitoring van het proces. Het doel is om versterkte buurtgemeenschappen te creëren in plaats van kortstondige projecten.

De Impact

Dit resulteerde in een website en buurtkrant om ontwikkelingen, verhalen en ontdekkingen te delen, evenals een arcadekast voor het meten van het buurtgevoel. De ABCD-aanpak is uniek, doordat het zich richt op positieve krachten en energie in de buurt, in tegenstelling tot beleids- en wijkbenaderingen die vaak gericht zijn op problemen en preventie.

Bij ABCD wordt niet gestreefd naar concrete doelen, producten, agenda's of meetbare resultaten. De buurt geeft zelf aan, organiseert, en bepaalt het tempo. Er zijn inmiddels tussen buren veel nieuwe verbindingen ontstaan en nieuwe initiatieven gestart, zoals een talentendag en creadag, om meer verbinding te creëren.

De pilot loopt door tot 2024. Het succes en de impact zullen pas over enkele jaren echt voelbaar en zichtbaar zijn. Voor updates over het proces, bezoek de website:www.buurtaanzetdehorsten.nl.

Team:

Nienke Goossen

Service Designer & Social Designer

Rense Notenboom

Service Designer & Creatief technoloog

Thijs Oude Avenhuis

Service Designer & Webdeveloper

Jeroen van der Zande

Service Designer & Webdeveloper

Ruimtemakers van Pioneering

Business Design

Interactieve 3D modellen Waste Vision

Storytelling

Het verhaal van Energie van Hengelo

Storytelling