Burgerpark het Weusthag

Ontwikkeling van een gedragen visieplan voor het Weusthag samen met bewoners

Social Design

DE OPGAVE

De afgelopen jaren is er veel tijd van vrijwilligers en geld geïnvesteerd in het Weusthag. De wandelpaden structuur is versterkt. De heemtuin en het speelbos zijn aangelegd. De biologische moestuin is ontwikkeld. De Hengelose schaatsclub heeft een combi-baan weten te realiseren. Vanuit de uitkijktoren aan de A1 zijn deze nieuwe ontwikkelingen goed waar te nemen. Ook de reuring in het park neemt toe. Ondermeer door evenementen als Sins of Ibiza, het Krang festival en het Cultuurpodium de Houtmaat.

uitzicht vanuit uitkijktoren het weusthag park
uitzicht vanuit uitkijktoren het weusthag park

ONZE OPLOSSING

Onder regie van de vereniging ‘Vrienden van het Weusthag’ zijn bewoners, verenigingen, belangenpartijen en andere betrokkenen bij het park, actief met elkaar aan de slag gegaan om dit te ontwikkelen. De ontwerp sessies, gesprekken en communicatie via een ingerichte feedback op de website hebben geresulteerd in een breed gedragen visie over het realiseren van een echt burgerpark. Dat wil niet zeggen dat op detail niveau iedereen hetzelfde denkt of verwacht. Wel betekent dit dat de vanuit deze visie ontwikkelde ambities kansrijk zijn om in participatie trajecten gerealiseerd te kunnen worden.

DE IMPACT

Uit de werksessies van de gemeente Hengelo, TriMotion De vereniging Vrienden van het Weusthag en bewoners en organisaties uit de omgeving zijn vier ambities ontstaan, namelijk:

Ambitie 1: Het versterken van het landschappelijke karakter
Ambitie 2: De ontwikkeling van de stadsboerderij
Ambitie 3: Herontwikkelen van de entree met kinderboerderij
Ambitie 4: Het versterken van sport en bewegen 

Daarnaast is er een streefbeeld 2025 ontwikkelt. Deze ziet er als volgt uit: 

streefbeeld 2025 het weusthag park
streefbeeld 2025 het weusthag park

De gemeente Hengelo heeft voor 2020 een budget van €25.000 beschikbaar gesteld om tot één samenhangende visie te komen voor Burgerpark het Weusthag. Dit lijkt vooralsnog voldoende om de voorgestelde ambities verder uit te werken en een begin te maken met het realiseren van de ambities. 

Concreet willen we dit jaar:
• de ruiterpaden realiseren
• de ambities verder uitwerken
• waar mogelijk en bij voldoende budget de wandelpaden structuur verbeteren
• bij voldoende budget taludtrappen bij de fietsbruggen realiseren 

Voor 2021 is er nog eens €25.000 gereserveerd als ondersteuning van dit ambitieplan. 

TriMotion realiseert vaker dit soort gave projecten, wil je hier meer over weten? Mail Nienke! Nienke@trimotion.nl

Team:

Nienke Goossen

Service Designer & Social Designer

Hans Oude Avenhuis

Service Designer & Vernieuwer

Service

Social Design

Placemaking
Design Thinking
Ruimtelijke vormgeving
Right to Challenge

Waterprojectie Boekelose Brug

Storytelling

Zwolle naar Zee - 200 jaar Willemsvaart

Storytelling

Projection Mapping Watertoren Hengelo

Storytelling