Onze aanpak

[We don't have solutions, we create them]

1. Start-up fase

Nieuwsgierigheid, inspiratie en drijfveren als motivatie voor een significante verbetering.

Stap 1: Anders Kijken

Wat zie je, en wat wil je zien? open stellen voor andere waarheden, nieuwsgierig worden en geïnspireerd raken. Zonder nieuwsgierigheid geen inspiratie, zonder inspiratie geen energie en zonder energie geen ontwikkeling.

Stap 2: Anders Denken

Waar wil jij je voor inzetten? Door anders te kijken en open te staan voor andere inzichten en nieuwe waarheden, ga je vanzelf anderes denken. Systeemdenken zorgt voor de principes die jou de speler kunnen maken in plaats van de speelbal.

Stap 3: Anders Doen

Jouw motivatie, aanpak en verwachtingen. Je weet nu waar je aan wilt werken. In stap 3 ga je jouw verwachtingen en aanpak uitwerken. Welke kwantitatieve en kwalitatieve waarde wil je bereiken en hoe ga je dit realiseren?

2. Creatiefase

Wat is er? In deze fase wordt er onderzocht wat er speelt, wie er bij betrokken zijn en welk innovatieteam er nodig is.

3. Ontwikkelfase

Wat kan er? in deze fase worden er verschillende varianten ontwikkeld, ontworpen en gemodelleerd.

4. Realisatiefase

Wat werkt er? In deze fase wordt er getest, verbeterd en wordt het businessconcept uitgewerkt.

Enthousiast? Lees het YouLab boek!

#3 Cases