Klant

Onderwerp

Designing a community of care

Ontwerpkracht uit de wijk inzetten voor een fijne leefomgeving

Casus starter


In de wijk Jol in Lelystad liggen kansen voor het versterken van de sociale cohesie. Een goed functionerend buurtplein kan zorgen voor een betere sociale samenhang en prettigere leefomgeving.

Casus resultaat


Het buurtplein als centrale plek waar mensen elkaar ontmoeten, helpen en zich verbonden voelen. Met een gezonde buurteconomie waar bewoners zich actief voor inzetten. 

De wijk Jol in Lelystad is ruim opgezet, met allerlei faciliteiten en groene uitzichten waar stedelingen jaloers van worden. Ruimtelijk heeft de wijk veel potentie. De uitdaging is om van 'de Jol' meer een buurtschap te maken. Met meer ontmoetingen in de openbare ruimte zodat de sociale intergratie verbetert. Het gebruik en de invulling van de openbare ruimte is hier één van de belangrijkste schakels. De gemeente Lelystad, studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), de woningbouwvereniging en mensen uit buurt zijn met hulp van TriMotion de uitdaging aangegaan. Er is een praktijkonderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in kansrijke verbeteringen.

Tijdens speelmiddagen voor kinderen en een uitgebreide buurtbarbeque is ter sprake gekomen wat mensen bezighoudt, waar ze zich aan ergeren en wat ze belangrijk vinden. Veel genoemd is de wens voor een centrale ontmoetingsplek. "Op en rondom het plein moet meer aandacht komen voor achterstallig onderhoud, rommel van buurtbewoners en overlast van jongeren." 

Een aantal oplossingen worden verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld de Jolcoin die ingezet kan worden als wijk-betaalmiddel. Deze munt is te verdienen bij kleine klussen en onderlinge hand- en spandiensten. Ook zijn er ideeën voor het oprichten van een buurtwerkplaats op het plein, voor het lenen van gereedschap en als werkplek om samen dingen te maken. De genoemde ideeën zorgen zowel ruimtelijk als sociaal voor een nieuw impuls. 

Door steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie met de oproep 'Designing a community of care' krijgt het praktijkonderzoek in de loop van 2019 een concreet vervolg. De Jolcoin wordt verder ontwikkelt en de buurtwerkplaats krijgt handen en voeten. Uiteraard in samenwerking én op initiatief van de buurt zelf. 

Er ligt een grote behoefte bij gemeenten om bij het ontwikkelen van vitale van wijken te kiezen voor een integrale aanpak. Overheden willen burgers en lokale ondernemers betrekken, maar dit blijkt moeilijk. Vraagstukken zijn vaak complex of worden enkel opgelost met een aanpassing die niet aansluit bij de behoeften in de wijk. 

Onder de naam 'betekenisvolle buurten' verbindt TriMotion ruimtelijke- en sociale vraagstukken. Met een activerend praktijkonderzoek en het organiseren van experimenten in straten en op pleinen, komen buurten tot leven. 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via hallo@trimotion.nl of bel +31 85 00 27 754.