Klant

Onderwerp

Betekenisvolle ruimte

Toekomstbestendige wijken door verbinding fysieke ruimte en sociale domein

Het probleem

Er ligt een grote behoefte bij gemeenten om voor een integrale aanpak te kiezen bij het revitaliseren van wijken. Overheden willen burgers en lokale ondernemers betrekken, maar vinden dit moeilijk. Vraagstukken zijn vaak complex of worden enkel opgelost met een aanpassing in de openbare ruimte die niet aansluit bij de behoefte van bewoners en ondernemers in de wijk.


Onze oplossing

Met Betekenisvolle Ruimte maakt TriMotion de vraagstukken concreet en wordt met praktijkgericht onderzoek gekeken naar wat mogelijk is. Experts en studenten werken in co-creatie met wijkregisseurs aan toekomstbestendige wijken. De kern is om de fysieke ruimte te koppelen aan het sociale domein.


Onze aanpak

Wijkregisseurs, experts en studenten werken samen aan vraagstukken in YouLab. Een combinatie van on-site en online: op locatie face-to-face met elkaar aan de slag ondersteund door het online platform. Vaste contactdagen worden door ons gefaciliteerd (o.a. verschillende workshops, een designcafé en business-game). In YouLab worden nieuwe tools en communicatiemiddelen gebruikt die het ontwerpproces ondersteunen. Interactieve service design tools worden gebruikt om samen te werken, ideeën uit te beelden, prototypes te testen en businessmodellen te implementeren.

In deze vorm hebben zes teams deeltijdstudenten van de opleiding Projectmanagement Infra (PMI) gewerkt aan revitalisering en identiteitsvraagstukken in een drietal wijken. Het Staatsliedenkwartier en De Maten in Apeldoorn en het Nieuwstraatkwartier in Almelo.


Resultaten

Eenmaal doorlopen kunnen de gemeenten met nieuwe ideeën aan de slag om zo doorlopende verbeteringen te realiseren. Praktijk onderzoek heeft de Gemeenten Almelo en Apeldoorn nieuwe inzichten gegeven. De concepten die de teams hebben uitgewerkt zorgden niet alleen voor een verbetering in de openbare ruimte, maar jagen ook de sociale agenda aan. Een win-win-win dus!