Nieuwe kijk op het Nasdaq van morgen

1

De Kick-Off


Case Starter

Het B-Wise team samenbrengen om deze de kans te geven, meer invloed te hebben op innovatie. Mensen in een andere mind set krijgen, met de focus op morgen.

We dagen je uit om jezelf uit te dagen.’


TriMotion Impact

TriMotion heeft met YouLab en verschillende tools ondersteuning en structuur geboden. Hiermee wordt ingespeeld op trends en ontwikkeling. De werknemers worden geprikkeld tot nieuwe perspectieven en ideeën.

Veranderende kijk, ondersteunen van visies.'


Case Result

De mindset van werknemers is veranderd. Bewustwording van werknemers hun invloed op de toekomst van NASDAQ is gecreëerd. De focus gaat op nieuwe trends en innovaties. Er zijn met succes nieuwe inzichten gecreëerd, die op de werkvloer worden geïmplementeerd.

‘De ontwikkeling voor de toekomst van NASDAQ.’ 

2

Andere kijk op morgen


Artificial Intelligence, computers en robots. De technische ontwikkelingen zijn ontzettend groot. Bij NASDAQ denkt men ook na over de toekomst. De vraag is simpel: hoe halen wij alles uit ons zelf en de techniek, om voor op te blijven lopen. Als er niet geïnnoveerd wordt, raak je achter op de nieuwste trends. Dit beseft NASDAQ zich steeds meer. Het personeel ziet wel duidelijk de ontwikkelingen van morgen. Toch hebben zij niet altijd het gevoel hier invloed op te hebben. Daar is de Kick-Off de kans voor. TriMotion werkt met YouLab toe naar werknemer gedreven innovatie. Door deze twee visies samen te brengen, creëren we de toekomst van NASDAQ.

3

Visie naar innovatie

De vraag; Hoe blijven wij als organisatie voorop lopen in ons vakgebied? Er is veel enthousiasme en nieuwsgierigheid naar de toekomst. NASDAQ wil aan de slag met deze nieuwsgierigheid. Er wordt te weinig gekeken naar nieuwe ontwikkelingen. Als dit niet gebeurt mist NASDAQ de boot. In twee dagen werken we in groepen aan innovatie. TriMotion biedt handvaten en daagt uit. Met behulp van tools prikkelen wij de werknemers van NASDAQ om het maximale uit de innovatiedagen te halen. Dit leidt tot een nieuwe mindset, waarbij de focus ligt op de toekomst. Onder andere de 'Disney Strategie' waarmee plannen en visies concreet worden gemaakt. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken, wordt er een open blik gecreeërd.

Verschillende groepen gaan in fasen werken aan nieuwe ideeën, deze uit te werken en concreet te maken. TriMotion stimuleert de vernieuwing vanuit de mensen zelf. Met YouLab worden werknemers geprikkeld en uitgedaagd om anders te kijken. De groepen bestaan uit 4 tot 5 mensen die samen een innovatief idee uitwerken. De ideeën worden gepitcht voor de groep. Deze inzichten zijn het begin van de toekomstige visie. De medewerkers bepalen de koers voor het NASDAQ van morgen.


4

Uitdaging & Idee


De NASDAQ’ers werken er aan om het maximale uit zichzelf en hun werk te halen. Tijdens verschillende presentaties worden de teams nogmaals uitgedaagd om open en kritisch te kijken. Op dagelijkse basis houden de werknemers van NASDAQ zich bezig met dit werk, dus wie weet er nou beter wat er nodig is!


Al deze uitdagingen tijdens de innovatiedagen leiden tot werknemer gedreven innovatieve ideeën. De groepen hebben vernieuwde inzichten uitgewerkt. TriMotion faciliteert hierbij het proces waarin de vernieuwing van NASDAQ wordt bedacht. Dit gebeurt door middel van de verschillende tools, presentaties en games. In de eindpitch laten de medewerkers hun idee voor ‘Re-inventing tomorrow’ zien. De pitches laten duidelijk het resultaat zien van de blik op de toekomst tijdens de Kick-Off. De focus van werknemers staat nu meer op de behoefte van klanten en nieuwe inzichten. De producten en services zullen hiermee naar een hoger niveau worden gebracht. En dat gaat NASDAQ doen.

5

Veranderd perspectief

De verschillende presentaties worden door de directie bekeken. Visie van de werknemers wordt overgedragen naar de dagelijkse loop van de organisatie. De samenwerking tussen technologie en kennis van de werknemers, heeft geleid tot vernieuwende plannen. In de brainstormsessies met de directie, gaan we kijken welke ideeën geïmplementeerd gaan worden. Verschillende services en producten krijgen hierdoor een kwaliteitsinjectie, of worden compleet vernieuwd. Een mooi resultaat van de innovatiedagen.


De visie van TriMotion, innoveren door het uitdagen van werknemers, heeft geleid tot het veranderen van de mindset bij NASDAQ. Ze focussen zich vanaf nu meer op de toekomst, waar door ze voorop blijven lopen in hun vakgebied. Er zijn aan het begin van het traject een aantal doelen gesteld door TriMotion: Bewustwording innovatie voor klanten, meer invloed op organisatie dan gedacht, inspireren om nieuwe inzichten te bekijken en de motivatie om aan innovatie te werken. De werknemers van NASDAQ vonden dat deze zeker zijn behaald.


NASDAQ is klaar voor morgen.

Info

Klant

Nasdaq B-Wise

Services

Web

Film

Service Design