Op zoek naar de identiteit van de stad

1

Hulpvraag

Een gezamenlijk verhaal, voor en door bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en bestuurders.” Dat is waar de stad Hengelo behoefte aan heeft. Bureau Hengelo, de Gemeente, Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) en Stichting Centrum Ondernemers Hengelo (SCOH) hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een duidelijke onderscheidende identiteit om de (binnen-)stad sterker te positioneren: het DNA van Hengelo. That’s where we come in! Het laten ontstaan de identiteit van Hengelo ervaren we als een uitdaging waarin we al onze inspiratie, kennis en creativiteit kunnen inbrengen. Ons doel: Hengeloërs verbinden en inspireren.

2

Onze oplossing

We leggen het DNA van Hengelo vast in een stadsverhaal. Deze identiteit wordt zowel beschreven als verfilmd. Dit ‘identiteitsbewijs’ vormt het fundament voor beleid, besluitvorming en communicatie.

3

Onze aanpak

Hengeloërs betrekken we bij ontwikkeling van het identiteitsbewijs. Zo verbinden we, dagen we uit en creëren we draagvlak. Door stadsgesprekken te organiseren, de stad in te gaan en campagne te voeren verzamelen we input. We focussen nadrukkelijk op wat ons als Hengeloërs bindt, zodat we voorkomen dat we blijven hangen in bestaande vooroordelen over de stad.

Input uit de stadsgesprekken en reacties op de eerste conceptfilm toetsen we met feitelijke data uit de taxonomie* van Hengelo. Dit geeft inzicht in wat er haalbaar is. Door een divers expertteam samen te stellen werken we vanuit verschillende disciplines en houden we elkaar scherp. Voor deze opdracht werken we samen met identiteitsmarketeer Kaj Morel, ruimtelijke data-analisten Eric Hol en John Stohr en Morskieft Ontwerpers. Op die manier ontstaat een veelzijdig identiteitsdocument waarmee de betrokken partijen daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

* Wat is dat nou, taxonomie? 

 Taxonomie is het ordenen van ruimtelijke en sociaal-economische gegevens op basis van onderlinge verschillen. Nederlandse gemeenten kunnen aan de hand van hun karakteristieken gegroepeerd worden door te kijken naar herkenbare samenhang en logische patronen. Dit inzicht maakt het mogelijk om te begrijpen waar Hengelo vandaan komt en laat kansen zien voor onderscheidende groei.

4

Resultaat

Op dit moment zijn de campagne en het onderzoek in volle gang. Feedback op de eerste conceptfilm en resultaten uit ons onderzoek worden de komende weken worden vertaald in het definitieve identiteitsbewijs.

Info

Klant

DNA van Hengelo

Services